DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen 29.oktober 2016

Slekt og Data Vest-Agder og Arkivsenter sør inviterer alle interesserte til Arkivsenter sør (Statsarkivet) 
Märthas vei 1, Presteheia i Kristiansand
lørdag 29. oktober, 
kl. 10.00 til 15.00

Variert og spennende program for
alle som er interessert i slekt:

Lesesalen Kl. 1000 – 1500:

Slektstorg med varierte tema:
• Nybegynnere – hvordan komme i gang?
• Presentasjon av slektsprogram
• Gotisk skrift
• FamilySearch og andre nettbaserte slektsdatabaser
• Gamle bilder i Agder

Foredragssalen:

• Kl. 10.15 Formannen ønsker velkommen
• Kl. 10.30 Lag slektsbok med bilder
• Kl. 12.30-ca. 13.00 Omvisning i arkivene
• Kl. 13.00 Livshistorier v/ Jarl V. Erichsen
• Kl. 15.00 Avslutning

Alle er hjertelig velkommen til
slektsforskerdagen.
Gratis adgang. Tilgang til internett.
Ta gjerne med egen PC/MAC.

Tidl. DIS Vest-Agder