DIS-Norge
 
  English Norsk  

Program høsten 2016

 

Slekt og Data Vest-Agder - Program høsten 2016

September :

06.  Medlemsmøte - Appen  "KinsMap" v/Harald Unander  
14.  Gotisk Håndskrift - med veiledning av ansatte ved Arkivsenter Sør kl 13:00 - 15:00
20.  Slektskafe 
22.  SeniorSurf-dagen - Arrangement  sammen med Arkivsenter Sør og Kristiansand Folkebibliotek  
28.  Forfatterforum - Slektsbok -  v/Brit Hage 

Oktober :

04.  Medlemsmøte - "Tinglysningsprotokoller"  Arrangement sammen med Arkivsenter Sør 
18.  Slektskafe
19.  Gotisk håndskrift - med veiledning av ansatte ved  Arkivsenter Sør kl 13:00 - 15:00
22.  Forfatterforum v/Sidsel Jørgensen - Hvordan lage slektsbok - helgekurs
23.  Forfatterforum v/Sidsel Jørgensen -       "          "           "
26.  Forfatterforum - Slektsbok - v/Brit Hauge
28.  Møte i Bentsens Hus - besøk fra DIS- Aalborg -  Arne Leismann og Jørn Bolander 
29.  Slektsforskerdagen i samarbeid med Arkivsenter Sør  kl 10:00 15:00

November :

01. Medlemsmøte  - Søk i kilder U.S.A - v/Johannes Risnes
04. Arbeidsgruppe for tyding av Gotisk Håndskrift - med veiledning av ansatte ved Arkivsenter Sør 
15. Slektskafe
23. Forfatterforum -Slektsbok - /Brit Hauge

Desember : 

5.  Julemøte på Lasaretthøyden  
7.  Forfatterforum - Slektsbok - v/Brit Hauge 
 
I tillegg kommer temamøtene som utarbeides av Arkivsenter Sør.

Lørdag  10.  September - Tema "Fra dødsstraffens tid" kl 11:00 - 15:00
Lørdag  12.  November  - Tema "Da klokka klang" kl 11:00 - 15:00

Slektskafeen og  møte med DIS Aalborg fredag 28. Oktober holdes i Bentsens Hus i Kronprinsensgate  59 i Kristiansand.

Alle de andre møtene finner sted på Statsarkivet , Marthas 1, Kristiansand.