DIS-Norge
 
  English Norsk  

Besøk i Høvåg Museums- og Historielag

Torsdag 27. oktober var Per Valebrokk og Tormod Engebu på besøk i Høvåg Museums- og Historielag.

Møtet var ett av to årlige møter, med normalt rundt 30-40 personer tilstede. Denne kvelden dukket det opp nærmere 70!

Det er jo svært gledelig for oss slektsforskere at interessen er stor for faget!

 

Presentasjonen som ble brukt på møtet kan lastes ned her : Presentasjon

 

Regnskaper til Trefoldighetskirken i Kristiansand 1648 - 1662

Fra fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og Terje Sødal har vi mottatt avskrift av kirkeregnskapene ved Trefoldighetskirken i Kristiansand i tidsrommet 1648 til 1662.

Dokumentene er i PDF-format, så man trenger Adobe Reader for å lese disse.

(Vanligvis er dette installert på de fleste datamaskiner)

 

Man må være medlem i DIS-Norge, og pålogget på nettsiden, for at lenkene skal listes opp nederst på denne siden.

 

 

 

Bilder fra tur til Andøen Gård 5. mai 2011

Bilder fra turen til Andøen Gård er nå lagt ut under Bilder 2011.

Hvis noen har flere bilder som de ønsker å dele fra dette arrangementet eller andre arrangement, så send disse til tormod@engebu.no.

Bildene fra turen finner dere her.

 

 

Musikkløytnant Bentsens hus

FørNå

Nå er oppussingsarbeidet med Bentsens hus stort sett ferdig. Litt arbeide gjenstår for å få kontorplass og arkiv i funksjon, men utover det er huset nå klart til bruk.

 

Årsmøtet 2011

Årsmøtet for 2010 ble avholdt 3. mars 2011.

Referatet fra årsmøtet finner du ved å klikke på lenken under.

 

 

Det nærmer seg årsmøtet

Nå nærmer det seg årsmøtet i DIS Vest-Agder. Dette avholdes 3. mars 2011 i på Statsarkivet i Märthas vei 1, Kristiansand.

Årsmøtepapirene er distribuert til medlemmer per epost. I tillegg kan du finne dem her.Styrets beretning for 2010

 

Slektskveld på Kvinesdal

Slektskveld på Kvinesdal Bibliotek onsdag 9. febr. kl. 19.00.

Folk fra DIS Vest-Agder informerer om å finne fram til slekt på internett. Mye av interesse for både nye og gamle slektsforskere.

 

Begravelser ved Trefoldighetskirken i Kristiansand 1648-1653

Fra Frans-Arne Stylegar (Fylkeskonservator i Vest-Agder) og Terje Sødal (ved UiA) har vi mottatt et dokument som inneholder avskrift av en oversikt over noen av de tidligste begravelsene ved Trefoldighetskirken i Kristiansand. Listene er ikke fullstendige med gir et unikt innblikk i bylivet på et tidlig tidspunkt. De bidrar også til å fylle den lakunen som har oppstått i og med at de eldste kirkebøkene gikk opp i flammer i 1734.

 

Viktig melding i forbindelse med overgang til ny versjon av Slektsforskerbasen

I forbindelse med overgang til ny pålogging og samkjøring av informasjon bes medlemmer som har registrert seg i Slektsforskerbasen om å kontrollere at data som er registrert er korrekt og i samsvar med de data som er registrert på brukerprofilen på DIS Norges nettsider.

Fremgangsmåten for å kontrollere dette finner du her : http://www.disnorge.no/cms/ny_sfbase

 

Medlemsmøtet 4. januar 2011

Første medlemsmøtet i 2011 ble avholdt 4. januar i lokalene til Statsarkivet.

Fremmøtet var veldig bra, med over 30 tilstede. Vi fikk tilgang til lesesalen på arkivet, og tilgang til en ansatt ved arkivet som kunne hjelpe til med fremfinning av kildemateriell.

Beklageligvis ble programmet litt annerledes enn planlagt, men det ble likevel et flott møte med mange ivrige slektsforskere.

 

Syndiker innhold