DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fattigvesenet - fortidens NAV-kontor

Stinn brakke er ikke akkurat det uttrykket vi bruker mest om medlemsmøtene våre. Men da DIS Vest-Agder i samarbeid med Arkivsenter Sør inviterte til åpent møte tirsdag 4.november 2014 og med Fattigvesenet som tema, kom det så mange interesserte at alt av reservestoler måtte hentes fram.

Undertittel for kveldens tema var: Hva kan vi finne i arkivene etter det kommunale Fattigvesenet og ulike institusjoner som kan benyttes i slektsforskningen?

Bård Raustøl fra IKAVA (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder) tok oss først gjennom et historisk tilbakeblikk over det offentliges ulike hjelpeinstanser fra midten av 1700-tallet og fremover mot dagens NAV.

Historiene i Fattigvesenet og tilsvarende protokoller beskriver fattigdom og nød i samfunnet. De gir oss et innblikk i hvordan hverdagen fortonet seg for de som for eksempel mistet familiens forsørger, eller foreldre. Hvordan klarte disse seg videre i livet? I foredraget tok Rastøl oss gjennom en del kopier av både søknader fra trengende og saksbehandlingen i de kommunale instanser. Vi fikk også innblikk hvordan andre institusjoner hjalp trengende med ulike behov.

Mange av oss har sikkert opplevd å miste personer etter å ha fulgt dem gjennom både dåp, konfirmasjon og kanskje giftemål. For enkelte ble oppmerksomheten rundt Fattigvesenets arkiver en ny kilde til videre forskning. Fra tilhørerplass ble det bemerket at et par av de tilfellene som ble tatt fram i foredraget,

var fullstendig utelatt i de respektive bygdebøker. Gjennom opplysninger i enkelte arkiver/protokoller, fikk vi bl.a. innsikt i hvor en person hadde reist både i inn- og utland. Derved kunne vi lettere lete etter spor i andre deler av landet enn der de vokste opp.

En lærerik kveld - kunne distrikt-lagsleder, Per Valebrokk, konstatere da han takket av både foredragsholder og alle de fremmøtte som hadde deltatt aktivt i debatten underveis.

 

DIS Vest-Agder på studiebesøk hos DIS Aalborg

Som en oppfølger av samarbeidsavtalen mellom DIS Norge og DIS Danmark besøkte styret i DIS Vest-Agder sin søsterorganisasjon 18.-19.september 2014 

 

På bildet ønsker leder av DIS Aalborg, Anne Dorte Bech og bibliotekar Tove Michelsen oss velkommen til Aalborg Bibliotek

Våre danske venner hadde lagt opp et variert program for de 2 dagene. Vi deltok bl.a. i Workshop om Gotisk skrift og om slektsprogrammet Lagacy. Sammen med styrene i DIS Aalborg og Slæktshistorisk forening diskuterte og presenterte vi de mest brukte digitale kilder i begge landene. Ellers ble gode og nyttige erfaringer fra arbeidet i foreningene utvekslet.

Vi registrerte bl.a. at DIS Aalborg hadde et utstrakt og godt samarbeid med Aalborg Bibliotek, Aalborg Stadsarkiv, øvrige arkiv i Aalborg og Slæktshistorisk forening som alle deltok under hele besøket.

Og på ekte dansk vis fikk vi virkelig følelsen av at . . det er dejligt å være norsk i Danmark . . .!

 

Slektskafe tirsdag 21.10.2014

Slektskafeen åpner kl. 18.00 i Bentsens Hus, Kronprinsens gate 29 i Posebyen i Kristiansand

Hovedtemaene denne kvelden:

  • Hvordan lagre slektsdatene dine i skyen
  • Hvorden bruke Word til redigering av slektsdata og bilder

Ellers kan du få:

 

4. mars arrangeres årsmøte for DIS Vest-Agder

 

DIS Vest-Agder avholder årsmøte tirsdag 4. mars kl. 18.30 på Arkivsenter sør, Märthas vei 1 på Prestheia i Kristiansand.

Årsmøtepapirer sendes ut via epost, og legges ut i denne postingen så snart de er klare.

 

Nytt kurs i slektsforskning våren 2013 - Denne gangen i Lindesnes bibliotek!

DIS Vest-Agder har gleden av å kunne invitere til kurs i slektsforskning i samarbeid med Skarpeid slekt- og historieformidling og Lindesnes bibliotek v/Rolf Steinar Bergli.

Kurset starter opp allerede 12. februar og vil foregå utover våren.

Se vedlagt PDF for program og mer informasjon.

 

 

 

DIS Vest-Agders bibliotek på Bentsens hus

 DIS Vest-Agder har gjennom årene bygget seg opp et lite bibliotek som nå står tilgjengelig i Bentsens hus.

 

Bøkene er registrert og listet opp i vedlagte PDF.

(Du må være pålogget med brukernavn og passord for å se vedlegget)

 

Årsmøte i DIS Vest-Agder er avholdt

Årsmøtet er vel overstått med mindre endringer i styret.

Ut går kasserer Dagfinn Andreassen, og inn som nytt varamedlem kommer Holger Zachariassen.

Ellers ble leder Per Valebrokk nyvalgt for ett år, og Mai Hilmer-Syvertsen og Svein-Inge Larsen nyvalgt for to nye år.

Takk til Dagfinn for lang og god tjeneste i DIS Vest-Agder!

 

Ny kilde : Norske medlemmer av den lutherske kirken i Amsterdam 1663-1699

Vi har fått oversendt et dokument som inneholder norske medlemmer av den lutherske kirken i Amsterdam 1663-1699.

Dokumentet er en liste utarbeidet av Erika Kuijpers da hun skrev doktorgrad om norske innvandrere i Amsterdam.

 

Listen er konvertert til PDF og legges ut i sin helhet. Bruk søkefunksjonalitet i PDF-leseren din for å søke i dokumentet.

 

Du må være innlogget for å se lenken til dokumentet under.

 

Julehilsen

God Jul!

 

(Bakgrunnsbildet er laget av Salvatore Vuono @ FreeDigitalPhotos.Net)

 

Vellykket slektsforskerdag

Foredrag Lydhør forsamling
Foredragene ble godt mottatt blandt de fremmøtte. (Bilder:Torbjørn Justnes)

 

Syndiker innhold