DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vi li'er det!!!

Slektsforskerdagen 2015 i Vest-Agder - Per ValebrokkOverskriften representerer ett av de sterkeste uttrykk som brukes når sørlendinger skal uttrykke noe nærmest ekstatisk lykkelig. Og slik følte nok leder av DIS Vest-Agder, Slekt og Data, Per Valebrokk, det etter Slektsforskerdagen 2015. I overkant av 60 personer besøkte arrangementet på Arkivsenter sør på denne lørdagen.

Slektstorget på lesesalen omfattet aktiviteter som

 • Tips og materiell til nybegynnere
 • Presentasjon og demonstrasjon av ulike slektsprogrammer
 • Hjelp og tips til søk på ulike slektsdatabaser
 • Hjelp og tips til tyding av gotoisk håndskrift
 • Hjelp og tips til forbedring av gamle fotografier
 • Demonstrasjon av "Digitale bilder i Vest-Agder"
 • Salg av og info om trykking av slektsbøker

I foredragssalen presenterte Ole Moe sin egen slekt, Sigbjørn Ravnåsen fulgte opp med historien om Moe-slekten og Haugianerne og Jørgen Kristiansen presenterte sin måte å lage slektsbok på.

I tillegg til egne krefter fikk vi god hjelp fra våre danske slektsforskervenner, Arne Leismann (Legacy + danskel kilder) og Jørn Bolander (gotisk håndskrift + danske kilder)

Vi lar ellers bildene tale for seg selv

 

 

Slektskafeen i Kristiansand tirsdag 20.oktober 2015 kl. 1800-2100

Slektskafeen i Bentsens Hus i Kronprinsens gt 59 i Posebyen i Kristiansand er stedet hvor tar med deg dine utfordringer i slektsforskning og forhåpentligvis får hjelp av andre medlemmer i DIS Vest-Agder, Slekt og Data. Eller får 2 nye utfordringer.

Kanskje er du en av mange som ennå ikke har oppgradert ditt Brothers Keeper 6-program til versjon 7.

Hovedtema denne kvelden er derfor:

 • Forarbeid og kvalitetssikring av slektsdata før du oppgraderer til BK7
 • Hjelp til selve oppgraderingen

​Etter en god pause med gratis kaffe og kaker vil kafévertene og andre medlemmer etter beste evne hjelpe deg med andre utfordringer du måtte ha i slektsforskningen.

Veiviser til Bentsens Hus.

 

 

Er gotisk håndskrift "gresk" for deg?

De fleste slektsforskere som leser gamle dokumenter kunne nok ønske og hatt bedre kunnskap og trening i lesing av gotisk håndskrift. Og når kvaliteten i håndskriften til prester og klokkere som skrev i kirkebøkene er meget varierende, gjør ikke det saken enklere. Nå kan DIS Vest-Agder, Slekt og Data gi deg innføring i lesing av gotisk håndskrift.

Fredag 30.oktober 2015 kl. 1800-2100:

Slektskafé i Bentsens Hus, Kronprinsens gate 59 i Kristiansand hvor ett av temaene er "Gotisk skrift". Ta gjerne med kopi av tekst eller lenke til tekst så vil vi prøve å hjelpe deg i gang.

 

Lørdag 31.oktober 2015 kl. 1000-1500:

Slektsforskerdagen på Arkivsenter Sør vil vi på Slektstorget ha egen stand for "Gotisk håndskrift"

 

 

Veiviser til Bentsens Hus

Veiviser til Arkivsenter Sør

 

 

Legacy-elskere - Elsk mer!

Er du ny i slektsforskning og ikke har bestemt deg for hvilket dataprogram du skal velge for registrering av din slekt? Eller er du litt rutinert, men likevel nysgjerrig på et annet program enn det du bruker? Uansett – DIS Vest-Agder, Slekt og Data har et tilbud til deg!

Fredag 30.oktober kl. 1800-2100:

Slektskafé i Bentsens Hus, Kronprinsens gt. 59 i Kristiansand
Tema: Slektsprogrammet Legacy v/superbruker i DIS Aalborg, Arne Leismann

Lørdag 31.oktober kl. 1000-1500:

På Slektsforskerdagen på Arkivsenter Sør har vi egen stand på Slektstorget for slektsprogrammet Legacy

Vi håper du "kjenner din besøkelsestid"!

Du finner mer på hjemmesiden til Legacy.

Kart/veibeskrivelse til Bentsens hus

Kart/veibeskrivelse til Arkivsenter Sør

 

 

Hvem tror du at du er? - Slektsforskerdagen 31.oktober 2015

Hvem tror du at du er? SFD 2015Den landsomfattende slektsforskerdagen arrangeres i Vest-Agder på Arkivsenter Sør/Statsarkivet, Märthas vei 1 på Presteheia i Kristiansand. Her blir det varierte tilbud for både nye og rutinerte slektsforskere. Med bakgrunn i den store interessen som TV-programmet "Hvem tror du at du er?" har vi lagt særlig vekt på å hjelpe nybegynnere i gang. Vi får ellers besøk fra vår danske vennskapsorganisasjon DIS Aalborg som vil demonstrere slektsprogrammet Legacy, vise oss inn danske, elektroniske slektskilder og hjelpe oss med tolking av gotiske håndskrifter. Inviter gjerne med deg venner og bekjente som er interessert i å finne mer ut av sin slekt.

 

Kl. 1000-1500: Lesesalen på Statsarkivet er åpen med slektstorg/stands med tema:

 • Nybegynnere – hvordan komme i gang
 • Presentasjon av ulike slektsprogram
 • Gotisk skrift
 • Behandling/forbedring av gamle bilder
 • FamilySearch og andre nettbaserte slektsdatabaser
 • Gamle bilder i Vest-Agder
 • Produksjon av slektsbok
 •  

I Foredragssalen vil du finne følgende:

Kl. 1030:

 • Ole Moe forteller om familien etter Ole P Moe (1783-1862) og Lucine Nesterud (1789-1878)
 • Sigbjørn Ravanåsen forteller om Moe-slekten og Haugianerne

Kl. 1145:

 • Varaordfører Jørgen Kristiansen presenterer sin families slektsbok

 

Kl. 1230-1300: Omvisning i arkivene

 

Følg oss ellers på Facebook - DIS Vest-Agder

Kartskisse til Arkivsenter Sør.

 

 

Fra mønstringsarkiver til krigsseilerregisteret.no

Medlemsmøtet 6.oktober omhandlet utviklingen fra de gamle mønstringsarkiver for sjømenn fra tidlig 1700-tall og fram til dette arbeidet ble overtatt av Arbeidskontorene i 1989. Vi fikk også innblikk i et helt nytt og spennende prosjekt som skal lanseres i november 2015 under navnet krigsseilerregisteret.no

 

Statsarkivet
Førstearkivar Roger Tronstad fortalte om hvilke ulike typer mønstringsruller Statsarkivet i Kristiansand har. De tidligste innrulleringene av sjøfolk langs kysten hadde klare militære formål. De trengte å få registrert sjøvante mannskaper til ulike typer militære fartøy. Rullene inneholdt vanligvis ingen registrering av "vanlige" sjøfolk.

Tronstad orienterte også om hvor langt Statsarkivet i Kristiansand er kommet i digitaliseringen av dette materialet. Om du ikke selv finner fram til opplysningene via Digitalarkivet, er Statsarkivet i Kristiansand meget behjelpelig med å finne aktuelt materiale. Deler av dette kan være unntatt offentlighet, men på forespørsel kan Statsarkivet likevel se om etterspurt materiale kan frigjøres helt eller delvis hvis det ikke inneholder opplysninger av personlig karakter.

Krigsseilerregisteret.no
er et spennende og nystartet prosjekt hvor første del er planlagt lansert i november 2015. Simen Zernichow, historiker og prosjektkoordinator ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, gjennomgikk prosjektarbeidet så langt. Fra flere hold har det vært påpekt at Norge mangler et nasjonalt krigsseilerregister. Tidlig i 2015 fikk Stiftelsen Arkivet både midler og støtte for å starte opp dette arbeidet.

Mens krigsseilere i mange andre sammenhenger har vært ensbetydende med sjømenn i utenriksflåten, har prosjektet tatt med krigsseilerne fra følgende 3 hovedgrupper – de som seilte i:

 1. uteflåten fram til 9.april 1940 for vanlige redere og etter krigsutbruddet i Nortraships tjeneste
 2. hjemmeflåten langs norskekysten eller til kontinentet – dels frivillig og dels på grunn av tysk overherredømme
 3. annen alliert tjeneste – i første rekke for Storbritannia og USA. De som tjenestegjorde i norskstyrt eller alliert marine er også tatt med så langt det er mulig

I dataregisteret vil hver krigsseiler få sin egen hjemmeside med opplysninger om bl.a. navn, foreldre, bosteds- eller oppholdskommune, fødselsdato, yrkestittel om bord, skipenes navn/type, dødsdato dersom de omkom i forbindelse med krigsseilasen. Under presentasjonen ble det fra medlemmer i DIS Vest-Agder ytret ønske om at også eventuelle etterkommere burde ha vært med.

Så langt er over 4.500 krigsseilere ferdig registrert, mens over 11.000 er under bearbeiding og kvalitetssikring.

Registeret er hovedsakelig bygget på grunnlag av mønstringsprotokoller fra Statsarkivet, flerbindsverket Våre falne og nettsteder som sjohistorie.no, warsailors.com, minnehallen.no, convoyweb.org/uk og ubootwaffe.net. Vil du vite mer om arbeidet med krigsseilerregisteret kan du finne det på http://stiftelsen-arkivet.no/Krigsseilerregisteret 

Krigsseilerregisteret kan bli en interessant kilde for slektsforskere.

 

 

Hvordan skrive slektsbok?

Hvordan lage en slektsbok som får en utforming som gjør at flere enn dine nærmeste får lyst å lese den – og kanskje ønsker å ta den fram igjen flere ganger? Hvordan gi slektsboka både temperatur og temperament, aktivitet og hendelse, miljø og stemning?

Disse og sikkert mange andre spørsmål var det nok fotograf Sidsel Jørgensen stilte seg før hun gikk løs på sin litt spesielle slektsbok, A Better Day, som hun presenterte for første gang under Slektsforskerdagen 2014 i Kristiansand. Naturlig nok – hennes yrke tatt i betraktning – lå mye av svarene i bruk av bilder. Og for en flott bok det ble!

Og mens vi slektsforskere ofte bruker år av våre liv til å finne de gode historiene om våre formødre og –fedre, blir de fleste av oss litt utålmodige når vi prøver å få alt vi har samlet ut i bokform. Mens vi kanskje føler oss "profesjonelle" på slektsområdet, tror jeg de fleste kunne trenge litt profesjonell hjelp på publiseringsområdet.

DIS Vest-Agder, Slekt og data, inngikk derfor våren 2015 et samarbeid med fotografen om 6 workshops med inntil 10 deltakere. Den begrensede deltakelsen var viktig for at Jørgensen skulle få tid til individuell veiledning - med alle tilstede for gjensidig hjelp, kommentarer og tips. Målet var at kursdeltakerne skal få sine respektive slektsbøker ferdig til julen 2015.

Vi besøkte kurset først på den femte workshopen. Og først da var valg av format og redigering på agendaen. På de 4 foregående hadde innsamling og valg av tekst og bilder vært i høysetet. Sidsel har anbefalt redigeringsprogrammet fra blurb.com fordi hun synes dette er ett av de enkleste og et som gir god oversikt og stor fleksibilitet i både formater og i redigering av bilder og tekst.

Og vi andre bare gleder oss til julemøtet i DIS Vest-Agder hvor noen av resultatene skal presenteres.

Bildene viser litt av arbeidsmåten. God plass må til når slektsboka skal "brekkes" før selve redigeringen tar til. Bildet til venstre synliggjør på en god måte hvordan bilder er en viktig del av slektsboka som her diskuteres/kommenteres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigsseilerregisteret - tema på medlemsmøtet tirsdag 6.oktober 2015 kl. 1830-2100

Krigsseilerregisteret i AgderSiden Krigsseilerregisteret inneholder opplysninger om både navn på sjømenn, fødsels- og dødsdato, navn på skip, bosteds- og oppholdskommune, vil opplysningene kunne være nyttige som kilde for slektsforskere.

 • Historiker og prosjektkoordinator ved Stiftelsen Arkivet, Simen Zernichow, vil orientere om registeret over Krigsseilere fra Agder 1939-1945.
 • Førstearkivar, Roger Tronstad, fra Statsarkivet i Kristiansand vil orientere om sjømannsrullene de har arkivert og som alle kan bruke via lesesalen på Statsarkivet. Han vil også orientere om hvor langt de er kommet i digitaliseringen av dette stoffet og hva som allerede finnes på nettet.

Sist - men ikke minst: en god pause med kaffe, kaker og god slektsprat

Møtet holdes på Arkivsenter Sør, Märthas vei 1 på Presteheia i Kristiansand

 

 

Er din medlemsside i DIS-Norge ajour?

Pålogging på medlemsside i DIS-NorgeVed utsending av meldinger m.v. til medlemmer i DIS Vest-Agder - Slekt og data, får styret ofte feilmeldinger om adresser o.a. Styret ber derfor om at vi alle tar en kontroll av våre medlemssider.

Tilgang til medlemssidene krever pålogging:

 • Logg deg på hovedsiden til DIS-Norge - Slekt og data på www.disnorge.no
 • Har du glemt Brukernavn og Passord, får du dette ved å klikke deg på Hovedmenyens siste kulepunkt Påloggingsproblemer og følger rutinene der.
 • Logg deg inn med Brukernavn og Passord

Medlemssiden:

 • Kontroller og korriger dine opplysninger på medlemssiden
 • Telefon- og mobilnummer bes registrert uten landskode (+047) og skrives uten mellomrom mellom nummerene.
 • Husk å lagre endringene

 

Takk for hjelpen!

 

 

 

Sommertur til Arendal tirsdag 2. juni 2015

Sommermøtet holdes i Aust-Agder Kulturhistoriske Senter (KUBEN) i Arendal.

Personalet fra Kultursenteret viser oss rundt i utstillinger og  magasiner.  Representanter fra DIS-Aust-Agder og DIS-Vest-Agder orienterer om aktiviteter i de respektive distriktslag.

Påmelding innen 26.mai til ac-ark@online.no eller 98256571.

 

Syndiker innhold