DIS-Norge
 
  English Norsk  

Besøk i Høvåg Museums- og Historielag

Torsdag 27. oktober var Per Valebrokk og Tormod Engebu på besøk i Høvåg Museums- og Historielag.

Møtet var ett av to årlige møter, med normalt rundt 30-40 personer tilstede. Denne kvelden dukket det opp nærmere 70!

Det er jo svært gledelig for oss slektsforskere at interessen er stor for faget!

 

Presentasjonen som ble brukt på møtet kan lastes ned her : Presentasjon

 

Regnskaper til Trefoldighetskirken i Kristiansand 1648 - 1662

Fra fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og Terje Sødal har vi mottatt avskrift av kirkeregnskapene ved Trefoldighetskirken i Kristiansand i tidsrommet 1648 til 1662.

Dokumentene er i PDF-format, så man trenger Adobe Reader for å lese disse.

(Vanligvis er dette installert på de fleste datamaskiner)

 

Man må være medlem i DIS-Norge, og pålogget på nettsiden, for at lenkene skal listes opp nederst på denne siden.

 

 

 

Syndiker innhold