DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemsmøte 4.oktober 2016 Kl 18:30 - 21:00 - Tema " Tinglysningsprotokoller"

 

Hva kan tinglysningprotokoller fortelle ? Hvordan finne fram på nett ? V/førstearkivar Roger Tronstad.

Møtet er gratis og åpent for medlemmer og alle interesserte !

Sted : Statsarkivet i Kristiansand,  Marthasvei 1, 4633 Kristiansand. 

Velkommen !