DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fra mønstringsarkiver til krigsseilerregisteret.no

Medlemsmøtet 6.oktober omhandlet utviklingen fra de gamle mønstringsarkiver for sjømenn fra tidlig 1700-tall og fram til dette arbeidet ble overtatt av Arbeidskontorene i 1989. Vi fikk også innblikk i et helt nytt og spennende prosjekt som skal lanseres i november 2015 under navnet krigsseilerregisteret.no

 

Statsarkivet
Førstearkivar Roger Tronstad fortalte om hvilke ulike typer mønstringsruller Statsarkivet i Kristiansand har. De tidligste innrulleringene av sjøfolk langs kysten hadde klare militære formål. De trengte å få registrert sjøvante mannskaper til ulike typer militære fartøy. Rullene inneholdt vanligvis ingen registrering av "vanlige" sjøfolk.

Tronstad orienterte også om hvor langt Statsarkivet i Kristiansand er kommet i digitaliseringen av dette materialet. Om du ikke selv finner fram til opplysningene via Digitalarkivet, er Statsarkivet i Kristiansand meget behjelpelig med å finne aktuelt materiale. Deler av dette kan være unntatt offentlighet, men på forespørsel kan Statsarkivet likevel se om etterspurt materiale kan frigjøres helt eller delvis hvis det ikke inneholder opplysninger av personlig karakter.

Krigsseilerregisteret.no
er et spennende og nystartet prosjekt hvor første del er planlagt lansert i november 2015. Simen Zernichow, historiker og prosjektkoordinator ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, gjennomgikk prosjektarbeidet så langt. Fra flere hold har det vært påpekt at Norge mangler et nasjonalt krigsseilerregister. Tidlig i 2015 fikk Stiftelsen Arkivet både midler og støtte for å starte opp dette arbeidet.

Mens krigsseilere i mange andre sammenhenger har vært ensbetydende med sjømenn i utenriksflåten, har prosjektet tatt med krigsseilerne fra følgende 3 hovedgrupper – de som seilte i:

 1. uteflåten fram til 9.april 1940 for vanlige redere og etter krigsutbruddet i Nortraships tjeneste
 2. hjemmeflåten langs norskekysten eller til kontinentet – dels frivillig og dels på grunn av tysk overherredømme
 3. annen alliert tjeneste – i første rekke for Storbritannia og USA. De som tjenestegjorde i norskstyrt eller alliert marine er også tatt med så langt det er mulig

I dataregisteret vil hver krigsseiler få sin egen hjemmeside med opplysninger om bl.a. navn, foreldre, bosteds- eller oppholdskommune, fødselsdato, yrkestittel om bord, skipenes navn/type, dødsdato dersom de omkom i forbindelse med krigsseilasen. Under presentasjonen ble det fra medlemmer i DIS Vest-Agder ytret ønske om at også eventuelle etterkommere burde ha vært med.

Så langt er over 4.500 krigsseilere ferdig registrert, mens over 11.000 er under bearbeiding og kvalitetssikring.

Registeret er hovedsakelig bygget på grunnlag av mønstringsprotokoller fra Statsarkivet, flerbindsverket Våre falne og nettsteder som sjohistorie.no, warsailors.com, minnehallen.no, convoyweb.org/uk og ubootwaffe.net. Vil du vite mer om arbeidet med krigsseilerregisteret kan du finne det på http://stiftelsen-arkivet.no/Krigsseilerregisteret 

Krigsseilerregisteret kan bli en interessant kilde for slektsforskere.

 

 

Hvordan skrive slektsbok?

Hvordan lage en slektsbok som får en utforming som gjør at flere enn dine nærmeste får lyst å lese den – og kanskje ønsker å ta den fram igjen flere ganger? Hvordan gi slektsboka både temperatur og temperament, aktivitet og hendelse, miljø og stemning?

Disse og sikkert mange andre spørsmål var det nok fotograf Sidsel Jørgensen stilte seg før hun gikk løs på sin litt spesielle slektsbok, A Better Day, som hun presenterte for første gang under Slektsforskerdagen 2014 i Kristiansand. Naturlig nok – hennes yrke tatt i betraktning – lå mye av svarene i bruk av bilder. Og for en flott bok det ble!

Og mens vi slektsforskere ofte bruker år av våre liv til å finne de gode historiene om våre formødre og –fedre, blir de fleste av oss litt utålmodige når vi prøver å få alt vi har samlet ut i bokform. Mens vi kanskje føler oss "profesjonelle" på slektsområdet, tror jeg de fleste kunne trenge litt profesjonell hjelp på publiseringsområdet.

DIS Vest-Agder, Slekt og data, inngikk derfor våren 2015 et samarbeid med fotografen om 6 workshops med inntil 10 deltakere. Den begrensede deltakelsen var viktig for at Jørgensen skulle få tid til individuell veiledning - med alle tilstede for gjensidig hjelp, kommentarer og tips. Målet var at kursdeltakerne skal få sine respektive slektsbøker ferdig til julen 2015.

Vi besøkte kurset først på den femte workshopen. Og først da var valg av format og redigering på agendaen. På de 4 foregående hadde innsamling og valg av tekst og bilder vært i høysetet. Sidsel har anbefalt redigeringsprogrammet fra blurb.com fordi hun synes dette er ett av de enkleste og et som gir god oversikt og stor fleksibilitet i både formater og i redigering av bilder og tekst.

Og vi andre bare gleder oss til julemøtet i DIS Vest-Agder hvor noen av resultatene skal presenteres.

Bildene viser litt av arbeidsmåten. God plass må til når slektsboka skal "brekkes" før selve redigeringen tar til. Bildet til venstre synliggjør på en god måte hvordan bilder er en viktig del av slektsboka som her diskuteres/kommenteres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigsseilerregisteret - tema på medlemsmøtet tirsdag 6.oktober 2015 kl. 1830-2100

Krigsseilerregisteret i AgderSiden Krigsseilerregisteret inneholder opplysninger om både navn på sjømenn, fødsels- og dødsdato, navn på skip, bosteds- og oppholdskommune, vil opplysningene kunne være nyttige som kilde for slektsforskere.

 • Historiker og prosjektkoordinator ved Stiftelsen Arkivet, Simen Zernichow, vil orientere om registeret over Krigsseilere fra Agder 1939-1945.
 • Førstearkivar, Roger Tronstad, fra Statsarkivet i Kristiansand vil orientere om sjømannsrullene de har arkivert og som alle kan bruke via lesesalen på Statsarkivet. Han vil også orientere om hvor langt de er kommet i digitaliseringen av dette stoffet og hva som allerede finnes på nettet.

Sist - men ikke minst: en god pause med kaffe, kaker og god slektsprat

Møtet holdes på Arkivsenter Sør, Märthas vei 1 på Presteheia i Kristiansand

 

 

Er din medlemsside i DIS-Norge ajour?

Pålogging på medlemsside i DIS-NorgeVed utsending av meldinger m.v. til medlemmer i DIS Vest-Agder - Slekt og data, får styret ofte feilmeldinger om adresser o.a. Styret ber derfor om at vi alle tar en kontroll av våre medlemssider.

Tilgang til medlemssidene krever pålogging:

 • Logg deg på hovedsiden til DIS-Norge - Slekt og data på www.disnorge.no
 • Har du glemt Brukernavn og Passord, får du dette ved å klikke deg på Hovedmenyens siste kulepunkt Påloggingsproblemer og følger rutinene der.
 • Logg deg inn med Brukernavn og Passord

Medlemssiden:

 • Kontroller og korriger dine opplysninger på medlemssiden
 • Telefon- og mobilnummer bes registrert uten landskode (+047) og skrives uten mellomrom mellom nummerene.
 • Husk å lagre endringene

 

Takk for hjelpen!

 

 

 

Sommertur til Arendal tirsdag 2. juni 2015

Sommermøtet holdes i Aust-Agder Kulturhistoriske Senter (KUBEN) i Arendal.

Personalet fra Kultursenteret viser oss rundt i utstillinger og  magasiner.  Representanter fra DIS-Aust-Agder og DIS-Vest-Agder orienterer om aktiviteter i de respektive distriktslag.

Påmelding innen 26.mai til ac-ark@online.no eller 98256571.

 

Dugnad Bentsens Hus, Kronprinsens gate 59 Posebyen i Kristiansand

Det er dugnad på Bentsens Hus fredag 29 mai kl 17.00 - 19.00 og Lørdag 30 mai kl 11.00 - 13.00

- Vasking av huset utvendig

- Flekkmaling

- Maling av hagemøbler

 

Dis-Vest-Agder som bruker huset til sine slektskafeer oppfordrer sine medlemmer til å delta på dugnaden.

 

 

 

Slektskafeen i Kristiansand

Hver 3.tirsdag i måneden holder DIS Vest-Agder åpen Slektskafe i Bentsens Hus i Kronprinsens gate 59 i Posebyen. Kafeen åpner kl. 18:00 og stenger kl. 21:00. Kaffe og tilhørende spise er gratis.

Dette er primært et tilbud hvor medlemmene kan hjelpe hverandre med å løse problemer de står fast med. Og her er ingen problemer for små. Medlemmer eller gjester kan ta opp noe de lurer på - enten innen søk på internett, bruk/installering/avinstallering av slektsprogrammer, behandling av bilder, skanning av bilder osv. Eller rett og slett bare møte andre med samme hobby som en selv.

Kafevertene - Agnar Merkesnes og Holger Zachariassen - har alltid et hovedtema eller to "på lur". I tillegg til møtekalenderen, kunngjøres kafeen gjennom mail til medlemmene. Oppmøtet er bra - fra 8-15 personer er nokså vanlig.

I lokalene var vi bl.a. skannerutstyr for dokumenter/bilder og negativer og 2 typer innbindingsmaskiner for slektsbøker som medlemmene kan bruke for en meget billig penge. Siden lokalene består av 3 stuer (+ kjøkken) kan vi om ønskelig dele oss i mindre grupper.

Her viser Agnar Merkesnes hvordan gamle bilder kan endres og forbedres Bentsens Hus, Kronprinsens gate 59

 

 

   
 

Lokalhistoriewiki.no

Tamaet for medlemsmøtet 3.februar 2015 var lokalhistoriewiki.no. Heidi Thöni Sletten ga de 20-talls tilhørerne en engasjert innledning i et opplegg og en teknologi som er  lik den som Wikipedia nytter. Mens Wikipedia har en nokså høy terskel for å få registrert lokalhistorisk stoff, pekte foredrags-holderen på at lokalhistoriewiki.no var et lavterskel-tilbud. Og her burde vi slektsfoskere kjenne vår besøkelsestid og se på muligheter for en ny plattform for publisering og en deling av kunnskap.

Det meste av det materiale vi slektsforskere produserer, er lokalhistorie av beste merke. Gjennom lokalhistoriewiki har vi en ny mulighet for å lagre og bevare våre historier på en trygg og god måte.

 

Opplegget har et stort potensiale og mange nye muligheter som vi i dag ikke har gjennom et en-bruker opplegg som de fleste av oss nytter.

Opplysninger vi skriver inn i wikien, kan

 • leses av andre
 • gi oss tilbakemeldinger av andre 
 • korrigeres av andre (med fortsatt kontroll av originalen)

og i beste dugnadsånd til slutt gi oss et bedre resultat. Wikien kan inneholde både tekst, bilder og lenker til f.eks kildemateriale.

Uten at vi tenker over det, er vi alle slektsforskere en kilde til norsk lokalhistorie. Vår forskning om et steder og/eller personer er en del av stedets historie. Wikien kan ta vare på dette materiale og formidle denne kunnskapen videre.

 
 

Slektsforskerdagen 2014 i Kristiansand

Slektsforskerdagen 2014 i Kristiansand ble avviklet i Arkivsenter Sør - etter i mange år å ha hatt tilhold på Universitetet i Agder. Med et variert program mellom foredrag og slektstorg/stands, kunne vi konstatere et rimelig godt besøkt opplegg.

 

Skoleprotokoller fra Vest-Agder i Norges dokumentarv

Vest-Agder har nå blitt representert i Norges dokumentarv (Den norske delen av Unesco World Heritage). 20 av skoleprotokollene for Vest-Agder er tatt med. Disse 20 beskriver skolegang og forhold i de vestlige kommunene i fylket, og er en av få kilder som dokumenterer barnevandringen på 1800-tallet.

 

http://www.ikava.no/sider/tekst.asp?side=604

 

Syndiker innhold