DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velkommen til julemøte mandag 1. desember 2014

Styret i DIS Vest-Agder ønsker velkommen til det årlige julemøtet - mandag 1. desember 2014 kl. 18.30 på Lasaretthøyden på Odderøya i Kristiansand.

Medlemmer m/ledsager som ønsker å delta på julemøtet må melde seg på til Arvid Carlson sin mailadresse ac-ark@online.no innen 26.november 2014.

Faglig tema:

Harald Sødal forteller om kilder han har funnet og som har gitt en rikere innsikt i Kristiansands historie.

Etter foredraget inviterer vi til juletallerken m/ribbe/laks/lammelår/roastbiff/kalkun + kaffe og kaker. Drikke til juletallerkenen må medbringes.

Pris kr. 150 pr. person betales kontant ved oppmøte.

 

Slektskafe tirsdag 18. november 2014

Slektskafeen åpner kl. 18.00 i Bentsens Hus, Kronprinsens gate 59 i Posebyen i Kristiansand.

Hovedtemaene denne kvelden:

  • Presentasjon av slektsprogrammet Legacy
  • Presentasjon av appen Gotisk håndskrift

Ellers kan du få:

  • hjelp til installasjon/avinstallasjon av slektsprogram
  • hjelp til skanning av bilder og dokumenter
  • hjelp til innbinding av slektsdata
  • hjelp til søk i digitale kilder
  • treffe hyggelige slektsforsker-kolleger som kanskje kan hjelpe deg  -  eller andre som du kan hjelpe.

Enkel servering. Slektskafeen stenger kl. 21.00

 
 

Sommertur til Risøbank

Det var både slekts-, industriell og kulturhistorisk sus over sommeravslutningen for DIS Vest-Agder 3.juni 2014. Kanskje litt seint å komme med den som en nyhet nå. Men - bedre seint enn aldri !

Stedet var Mandal og nærmere bestemt det flotte området Risøbank. Her ble vi invitert inn i det gedigne sommerstedet som selveste Lord Edward Salvesen og hans familie hadde i Mandal.

Vårt utmerkede medlem, Ulf Aanonsen, ga i sitt foredrag møtedeltakerne innsyn i både slektshistorien og hvilken industriell- og kulturhistorisk betydning Salvesens-familien hadde og har for Mandal og byens innbyggere.

Etter at nydelig fiskesuppe og påfølgende kaffe og kaker var fortært, fikk vi en omvisning på det enorme anlegget som er på hele 480 mål.

 

Hvis du vil vite mer om Risøbank og dets historie kan du søke på Wikipedia

Ulf Aanonsen Fra den engelske haven Dette hus er til velfortjent hvile etter ærlig arbeid
 

Gratis medlemskap i DIS-Norge, Slekt og Data ut året 2014

Etter en utrolig positiv og stor respons på vårt tilbud på Slektsforskerdagen 2014 , har DIS-Norge, Slekt og Data besluttet at det er gratis medlemskap ut året for alle som melder seg inn.

 

Benytt deg av det tilbudet !

 

Klikk  BLI MEDLEM på den rød menylinjen øverst. 

 

Dersom du har meldt deg inn i DIS-Norge etter Slektsforskerdagen, vil du få refundert beløpet

 

 

Fattigvesenet - fortidens NAV-kontor

Stinn brakke er ikke akkurat det uttrykket vi bruker mest om medlemsmøtene våre. Men da DIS Vest-Agder i samarbeid med Arkivsenter Sør inviterte til åpent møte tirsdag 4.november 2014 og med Fattigvesenet som tema, kom det så mange interesserte at alt av reservestoler måtte hentes fram.

Undertittel for kveldens tema var: Hva kan vi finne i arkivene etter det kommunale Fattigvesenet og ulike institusjoner som kan benyttes i slektsforskningen?

Bård Raustøl fra IKAVA (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder) tok oss først gjennom et historisk tilbakeblikk over det offentliges ulike hjelpeinstanser fra midten av 1700-tallet og fremover mot dagens NAV.

Historiene i Fattigvesenet og tilsvarende protokoller beskriver fattigdom og nød i samfunnet. De gir oss et innblikk i hvordan hverdagen fortonet seg for de som for eksempel mistet familiens forsørger, eller foreldre. Hvordan klarte disse seg videre i livet? I foredraget tok Rastøl oss gjennom en del kopier av både søknader fra trengende og saksbehandlingen i de kommunale instanser. Vi fikk også innblikk hvordan andre institusjoner hjalp trengende med ulike behov.

Mange av oss har sikkert opplevd å miste personer etter å ha fulgt dem gjennom både dåp, konfirmasjon og kanskje giftemål. For enkelte ble oppmerksomheten rundt Fattigvesenets arkiver en ny kilde til videre forskning. Fra tilhørerplass ble det bemerket at et par av de tilfellene som ble tatt fram i foredraget,

var fullstendig utelatt i de respektive bygdebøker. Gjennom opplysninger i enkelte arkiver/protokoller, fikk vi bl.a. innsikt i hvor en person hadde reist både i inn- og utland. Derved kunne vi lettere lete etter spor i andre deler av landet enn der de vokste opp.

En lærerik kveld - kunne distrikt-lagsleder, Per Valebrokk, konstatere da han takket av både foredragsholder og alle de fremmøtte som hadde deltatt aktivt i debatten underveis.

 

DIS Vest-Agder på studiebesøk hos DIS Aalborg

Som en oppfølger av samarbeidsavtalen mellom DIS Norge og DIS Danmark besøkte styret i DIS Vest-Agder sin søsterorganisasjon 18.-19.september 2014 

 

På bildet ønsker leder av DIS Aalborg, Anne Dorte Bech og bibliotekar Tove Michelsen oss velkommen til Aalborg Bibliotek

Våre danske venner hadde lagt opp et variert program for de 2 dagene. Vi deltok bl.a. i Workshop om Gotisk skrift og om slektsprogrammet Lagacy. Sammen med styrene i DIS Aalborg og Slæktshistorisk forening diskuterte og presenterte vi de mest brukte digitale kilder i begge landene. Ellers ble gode og nyttige erfaringer fra arbeidet i foreningene utvekslet.

Vi registrerte bl.a. at DIS Aalborg hadde et utstrakt og godt samarbeid med Aalborg Bibliotek, Aalborg Stadsarkiv, øvrige arkiv i Aalborg og Slæktshistorisk forening som alle deltok under hele besøket.

Og på ekte dansk vis fikk vi virkelig følelsen av at . . det er dejligt å være norsk i Danmark . . .!

 

Slektskafe tirsdag 21.10.2014

Slektskafeen åpner kl. 18.00 i Bentsens Hus, Kronprinsens gate 29 i Posebyen i Kristiansand

Hovedtemaene denne kvelden:

  • Hvordan lagre slektsdatene dine i skyen
  • Hvorden bruke Word til redigering av slektsdata og bilder

Ellers kan du få:

 

4. mars arrangeres årsmøte for DIS Vest-Agder

 

DIS Vest-Agder avholder årsmøte tirsdag 4. mars kl. 18.30 på Arkivsenter sør, Märthas vei 1 på Prestheia i Kristiansand.

Årsmøtepapirer sendes ut via epost, og legges ut i denne postingen så snart de er klare.

 

Nytt kurs i slektsforskning våren 2013 - Denne gangen i Lindesnes bibliotek!

DIS Vest-Agder har gleden av å kunne invitere til kurs i slektsforskning i samarbeid med Skarpeid slekt- og historieformidling og Lindesnes bibliotek v/Rolf Steinar Bergli.

Kurset starter opp allerede 12. februar og vil foregå utover våren.

Se vedlagt PDF for program og mer informasjon.

 

 

 

DIS Vest-Agders bibliotek på Bentsens hus

 DIS Vest-Agder har gjennom årene bygget seg opp et lite bibliotek som nå står tilgjengelig i Bentsens hus.

 

Bøkene er registrert og listet opp i vedlagte PDF.

(Du må være pålogget med brukernavn og passord for å se vedlegget)

 

Syndiker innhold